Kutsu syyskokoukseen

0 Comments

Kokouskutsu 12.10.2018

Tervetuloa Uimalla Yli ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen 26.10.2018 klo 18:00-20:00 Novago Yrityskehitys Oy:n tiloihin; Nummentie 12-14, 08100 Lohja.

Esityslista:

  1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
  2. Kokouksen kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen sekä päätösvaltaisuuden toteaminen
  3. Esitellään ja käsitellään edellisen tilikauden 2017-2018 tuloslaskelma ja tase sekä tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus
  4. Esitellään ja käsitellään toiminnantarkastajan kertomus. Päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vahvistamisesta
  5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
  6. Syksyn tapahtumien läpikäynti
  7. Muut esille tulevat asiat
  8. Kokouksen päättäminen

Jäsenet voivat pyytää tilinpäätösasiakirjoja ja toimintakertomusta etukäteen nähtäväksi yhdistyksen sihteeriltä; susanna.ketola@gmail.com.

Uimalla Yli ry

Hallitus

 

Translate »